Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen i Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS) bevakar elektronisk kommunikation och post i landet – och fungerar som tillsynsmyndighet för lagen om elektronisk kommunikation. Elektronisk kommunikation inrymmer it, radio och telekommunikationer. PTS bildades 1992, då som Telestyrelsen, och arbetar för effektiv resursnyttjande, långsiktigt hållbar konkurrens, långsiktig konsumentnytta och säker kommunikation. Tillförordnad generaldirektör är Catarina Wretman. Avdelningar och enheter inom PTS är kommunikations-, konkurrens-, nätsäkerhets-, post- och spektrumavdelningen samt administrativa avdelningen, avdelningen för samhällsfrågor och rättssekretariatet. Verksamheten finansieras av diverse avgifter från operatörer.

Banhof skyldig till lagbrott

Man har på Post- och telestyrelsen uppmärksammat att Bahnhof bryter mot lagen om elektronisk kommunikation. I lagen går att läsa att brottsbekämpande myndigheter såsom Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten har rätten att begära information om abonnemang vid misstanke om brott. Med stöd av lagen om elektronisk kommunikation har Post- och telestyrelsen beordrat telebolaget Bahnhof att utlämna uppgifter om abonnemang vid brottsmisstanke, Bahnhof har dock tidigare påpekat att man uteslutande lämnar ut information om abonnemang vid misstanke om allvarligare brott, vilket innebär att de bryter mot reglerna.

Förändring av lagen om elektronisk kommunikation

Sommaren 2011 utvecklades lagen om elektronisk kommunikation. Många regelförändringar påverkade slutanvändaren. Nedan följer i punktform ett urval av regelförändringarna som påverkar slutanvändaren:

• krav på lägsta tjänstekvalitet
• utökad nummerspärr
• kostnadskontroll
• avtalsinnehåll
• reglerad längd på avtal

Om Post- och Telestyrelsen

Post- och telestyrelsens användning av cookies

Även Post- och telestyrelsen använder kakor på sin webbplats, dock endast på Lyssnafunktionen. Föredömligt redovisas kakorna under ”Juridisk information” > ”Kakor på pts.se” i menyn till vänster. På lyssnafunktionen används följande kakor:

• insipio.generator.functions, domän spoxy4.insipio.com
• insipio.cookies.accepted, domän spoxy4.insipio.com
• JSESSIONID/JSESSIONID2, domän spoxy4.insipio.com

På hemsidan förklaras ändamålet under respektive kakor – och för kakor på Post- och telestyrelsen handlar det framför allt om att spara besökares inställningar. Förutom på hemsidan använder Post- och telestyrelsen kakor på sina e-tjänster. Exempel på e-tjänster som använder kakor är Anmälan av saknade brev, Incidentrapportering, Lyssnafunktionen, Myndigheter med IPv6, Nytt tillstånd för VHF i fritidsbåt, Radiostörningar och Nummertjänster. Den som vill blockera kakor har möjlighet att göra det i webbläsaren, här finns även möjlighet att ta bort kakor som lagrats längre tillbaka, det vill säga kakor utan utgångsdatum.

Mångfald av kommunikationstjänster

Post- och telestyrelsen verkar för en marknad med en mångfald av kommunikationstjänster. För att uppnå visionen behöver konkurrensen vara hållbar, resurser ska utnyttjas effektivt och framför allt ska kommunikation vara säkert. Post- och telestyrelsen gör sitt yttersta för att eliminera potentiella hinder när problem identifierats. Bland annat lämnar man förslag om lagändring till regeringen. Vid händelse att operatörer inte har möjlighet att leva upp till samhällets höga krav på elektronisk kommunikation finansierar Post- och telestyrelsen lösningar. Ett utmärkt exempel är lösningar för personer med funktionshinder.

Post- och telestyrelsen prisbelönad

Kvalitetsmässan gav Post- och telestyrelsen utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2015. Priset har utdelats vartannat år sedan 2009 – tidigare vinnare är Vägverket, Skatteverket och SMHI. Juryn uppskattade bland annat att PTS vågar ompröva det invanda och att. Därtill uppskattade juryn hur PTS tar hand om sina anställda, att man tar tillvara på deras förmåga och kapacitet. PTS erbjuder sina anställda bra arbetsvillkor, kompetensutveckling samt intressanta arbetsuppgifter. Arbetskulturen genomsyras av balans, prestigelöst samspel, tydlighet och förtroende samt utveckling och kreativitet.