Internet fungerar inte – så löser du problemet

Få saker är lika irriterande som ett internet som strular. I en värld där allt fler aspekter av våra liv är beroende av stabil och snabb uppkoppling kan problem med internetanslutningen leda till stor frustration och avbrott i både arbete och fritidsaktiviteter.

Denna artikel hjälper dig att snabbt och effektivt identifiera och åtgärda vanliga problem med din internetanslutning. Vi kommer att gå igenom olika felsökningssteg som du kan följa för att få tillbaka din uppkoppling på banan.

Felsök och åtgärda problemet

Om du upplever problem med ditt internet finns det flera steg du kan ta för att själv försöka lösa situationen innan du kontaktar support. Här är en genomgång av några grundläggande felsökningssteg som kan hjälpa dig att återställa din internetanslutning.

Kontrollera din router

Det första steget är att kontrollera om routern fungerar korrekt. Se till att enheten är påslagen och att alla nödvändiga lampor lyser korrekt. Om du misstänker att något är fel, prova att starta om routern genom att dra ut strömkabeln, vänta några sekunder och sedan sätta i den igen.

Undersök signalstyrkan

Om du använder ett trådlöst nätverk bör du kontrollera signalstyrkan på den plats där du använder din enhet. Svag signal kan leda till att internetanslutningen blir långsam eller tappar kontakt. Flytta närmare routern eller ta bort fysiska hinder som kan blockera signalen.

Se över nätverksinställningarna

Ibland kan problemet vara så enkelt att du har anslutit till fel nätverk. Kontrollera dina enheters nätverksinställningar för att säkerställa att de är korrekt inställda på ditt vanliga nätverk. Det är även klokt att granska IP-konfigurationen och andra relaterade inställningar.

Kontrollera enhetens nätverksfunktion

Om problemet kvarstår trots att allt verkar vara i ordning med nätverket och signalstyrkan kan det vara en idé att undersöka själva enheten. Prova att ansluta till internet med en annan enhet för att se om problemet ligger i den ursprungliga enheten.

Kontakta din internetleverantör

Om inget av de ovanstående stegen löser problemet kan det vara dags att kontakta din internetleverantör. Det kan vara så att problemet ligger hos dem eller att det pågår ett större avbrott i din region som påverkar tjänsten.

När du ska kontakta en expert

Ibland är internetproblem så komplexa att grundläggande felsökning inte räcker och du kan då behöva kontakta en expert på området som kan hjälpa dig fixa problemet.

Så, om du har följt alla steg för att åtgärda problemet men fortfarande inte lyckas få din uppkoppling att fungera kan det alltså vara dags att ta kontakt med en kunnig aktör – som t.ex. elektriker Sollentuna eller någon annan tekniskt kunnig aktör. Ett tips är att jämföra fler aktörer med varandra för att få en så bra prisuppfattning som möjligt.