Riskerna och farorna med onlinespel för barn

Den digitala världen har introducerat en ny spelvärld där barn och ungdomar kan spela på ett helt nytt sätt. Dagarna då de endast var möjligt att spela kotte eller finns i sjön med sina närmaste vänner är numera endast en minne blott.

Idag har nästan alla hushåll en spelkonsol eller dator som barnen kan spela på. Men onlinespel erbjuder inte bara underhållning och social interaktion utan även risker och faror som vi som föräldrar, vårdnadshavare och samhälle i stort bör vara medvetna om.

Dolda kostnader

Barn som utforskar onlinespel möter ofta spel som vid en första anblick verkar gratis. Dessa spel kan dock ofta innehålla dolda kostnader som inte är tydliga från början. Det kan handla om allt från små mikrotransaktioner för att förbättra sin karaktär eller snabba upp spelets gång till månatliga prenumerationer för att få tillgång till exklusivt innehåll.

Barn kan lätt lockas av dessa saker, då de kan uppfattas som nödvändiga för att inte hamna efter vänner eller för att fullt ut uppskatta spelet. Utan att förstå det ekonomiska värdet och konsekvenserna av dessa köp kan barnen omedvetet spendera stora summor pengar. Detta kan ske genom att de har tillgång till föräldrarnas kreditkort eller genom att köpa spelvaluta på mobilräkningen som sedan kan bli en oväntad och dyr överraskning för familjen.

För att undvika dessa ekonomiska fallgropar är det viktigt att ha en dialog med barnen om spelens kostnadsstruktur och att sätta tydliga gränser för vad som är acceptabelt att spendera.

Risk för nätmobbning

Nätmobbning utgör en av de mest framträdande riskerna för barn på onlinespel. Detta fenomen innebär att barn och ungdomar blir utsatta för kränkningar, trakasserier eller andra typer av negativt beteende från andra spelare i den digitala miljön. Till skillnad från den traditionella mobbningen som kanske sker i skolan eller på fritiden har nätmobbning potential att pågå dygnet runt vilket kan göra det svårt för barnet att finna en fristad.

I onlinespel kan mobbningen ta sig uttryck i form av nedsättande kommentarer, hot eller uteslutning från spelgrupper. Det kan också handla om att sprida rykten eller dela privat information utan samtycke, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för den drabbade.

Det är viktigt att föräldrar och vårdnadshavare är uppmärksamma på tecken på nätmobbning och att de har en öppen dialog med sina barn om deras upplevelser online.

Hackers och illvilliga personer

I den digitala världen av onlinespel är hotet från hackers och illvilliga personer en konstant källa till oro för vissa. Dessa aktörer kan ha som mål att stjäla personlig information, sprida skadlig kod eller till och med manipulera spel för att skapa en orättvis fördel. Det är inte ovanligt att barn omedvetet kan bli mål för dessa angrepp då de kanske inte alltid känner till riskerna eller hur man skyddar sig mot dem.

Hackers kan utnyttja säkerhetsbrister i spel och plattformar för att komma åt känslig information som lösenord och kontouppgifter. Detta kan leda till obehörig tillgång till familjens finansiella information eller barnets sociala mediekonton. Utöver de direkta ekonomiska riskerna kan detta även resultera i identitetsstöld eller spridning av personuppgifter.

Illvilliga personer kan också använda onlinespel för att närma sig barn genom att låtsas vara en annan spelare eller vän. De kan bygga upp en relation för att vinna barnets förtroende med avsikten att utnyttja dem på olika sätt. Det är därför av yttersta vikt att barn lär sig vikten av att aldrig dela med sig av personlig information och att alltid vara skeptiska till nya bekantskaper på nätet.