Så fungerar MrKoll

MrKoll - ta bort, vem kan kolla vem jag är

I en tid där skyddet av personuppgifter är i ständigt fokus, finns det vissa webbplatser och tjänster som ändå verkar kunna kringgå dessa rättigheter. MrKoll.se är en sådan tjänst, som erbjuder användare att söka efter information om andra individer och får därför stor uppmärksamhet i debatten om GDPR och rätten till privatliv.

Är det brott mot GDPR att använda MrKoll, och kan du som privatperson ta bort dina uppgifter från sidan? I denna artikel utforskar vi dessa frågor och redogör för varför vissa webbplatser som MrKoll kan undkomma reglerna som omger personlig integritet

Vad är MrKoll?

MrKoll, eller mr koll som det ibland kallas, är en svensk webbplats som erbjuder användare möjlighet att söka efter och få tillgång till personlig information om andra privatpersoner.

Med bara några enkla klick kan användare se detaljer som namn, adress, medboende, eventuella skulder, och i vissa fall, även inkomst, dömda brott och fastighetsinformation. Denna information hämtas främst från offentliga register, och är laglig att dela i enlighet med svenska lagar om personuppgiftsbehandling.

Webbplatsens popularitet har dock väckt frågor om huruvida dess verksamhet är i strid med General Data Protection Regulation (GDPR) och om den överträder användarnas rätt till privatliv och personlig integritet. Mer om detta längre ner.

Är MrKoll lagligt?

Svaret på frågan om MrKoll.se är lagligt eller inte är komplex. Generellt sett, enligt GDPR, är det inte tillåtet att samla, lagra och sprida personuppgifter utan den registrerades samtycke. MrKoll, dock, kringgår detta genom att inneha ett utgivningsbevis.

Utgivningsbeviset är en del av den svenska yttrandefrihetsgrundlagen och ger sajter som MrKoll samma rättigheter och skydd som traditionella medier. Det innebär att de kan publicera personuppgifter, som namn och adresser, utan att bryta mot GDPR. En webbplats med utgivningsbevis omfattas inte av GDPR på samma sätt som andra webbplatser, och kan därför publicera personuppgifter, brottmålsdomar och liknande utan att behöva be om samtycke eller göra en intresseavvägning.

Denna situation är dock omdiskuterad. Trots att det är lagligt enligt svensk lag att publicera sådan information om man har utgivningsbevis, kritiseras detta starkt av vissa som anser att det är ett intrång i den personliga integriteten. Det påstås även att Sverige genom att tillåta denna typ av verksamhet bryter mot EU-lagstiftningen.

Sammanfattningsvis, enligt svensk lag och med stöd av ett frivilligt utgivningsbevis, är MrKoll lagligt.

Går det att ta bort mig från MrKoll?

När det gäller borttagning av dina uppgifter från MrKoll är situationen inte helt enkel. Eftersom MrKoll har ett utgivningsbevis och omfattas av svenska yttrandefrihetsgrundlagar, har de rätt att publicera personuppgifter utan att behöva be om samtycke eller göra en intresseavvägning. Det innebär att du rent juridiskt inte kan begära borttagning av uppgifterna varken med stöd av GDPR eller någon annan lag.

Du kan dock alltid höra av dig till företaget och be att de tar bort dina uppgifter, men de är inte skyldiga att göra det. MrKoll erbjuder dock vissa möjligheter för användare att begränsa den information som visas på webbplatsen. Med hjälp av Mobilt BankID kan du själv dölja ett eller flera telefonnummer samt tillfälligt dölja din utdelningsadress.

Det är viktigt att notera att det kan ta upp till 7 dagar innan dina ändringar blir synliga på webbplatsen. Även om detta inte är en fullständig borttagning av dina uppgifter och inte kommer göra dig anonym på MrKoll, kan det ge dig en viss nivå av integritetsskydd. Ta bort Mrkoll här.

Kan man se vem kolla mig på MrKoll?

Vem kollar mig på mrkoll? Det är en fråga som ofta ställs av dem som inte vill att deras information ska finnas tillgänglig på MrKoll. Många vill veta exakt vem som har sökt efter dem på plattformen. Tyvärr är detta inte möjligt, eftersom MrKoll inte erbjuder användarna möjlighet att se exakt vem som har gjort en sökning på deras namn.

Däremot erbjuder MrKoll information om hur många gånger din information har delats ut. Detta kan ge en viss inblick i hur ofta din information har spridits, men det ger inte information om de specifika personer som har sökt efter dig.

MrKoll väcker många personers åsikter

MrKoll är en tjänst som har väckt starka känslor och delade meningar bland allmänheten. Det finns de som ser nytta i tjänsten, och anser att den ger värdefull information som kan vara användbar i olika situationer. Å andra sidan finns det många som är starkt kritiska till tjänsten, och upplever att den kränker deras integritet och personliga gränser

En åsikt som framkommer är att ”MrKoll förstör mitt liv”, vilket är en känsla som vissa individer har uttryckt. För dessa människor är det oroande att veta att deras personliga uppgifter, såsom namn, adress och telefonnummer, är tillgängliga för vem som helst med tillgång till internet. Detta kan ge en känsla av utsatthet och sårbarhet, och det kan vara särskilt skrämmande för dem som har upplevt trakasserier eller hot i det förflutna.

De som kritiserar MrKoll anser att det är läskigt att vem som helst kan söka upp en så enkelt. I en tid där integritetsfrågor är i fokus, och människor är allt mer medvetna om hur deras data används, har tjänster som MrKoll blivit en het potatis.

Denna oro kring integritet är förståelig, särskilt när man tänker på de potentiella riskerna med att ha sin information så öppet tillgänglig. Det kan innebära en risk för oönskad kontakt från främlingar, stalkers eller andra som kan missbruka denna information