Vad är GDPR?

GDPR, eller allmänna dataskyddsförordningen, är en förordning som antogs av Europeiska unionen (EU) i slutet av april 2016. Den trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare dataskyddsdirektivet från 1995.

Syftet med GDPR är att skydda EU-medborgarnas personuppgifter och ge dem mer kontroll över hur deras uppgifter används av företag och organisationer.

Vad innebär GDPR?

GDPR innehåller en rad bestämmelser som företag och organisationer måste följa när de samlar in, lagrar och använder personuppgifter.

En av de viktigaste bestämmelserna är att företag och organisationer måste be om samtycke från individer innan de kan samla in deras personuppgifter. Dessutom måste företag och organisationer informera individer om hur deras uppgifter kommer att användas och skydda deras uppgifter mot obehörig åtkomst och missbruk.

Vilka är fördelarna med GDPR?

En av de största fördelarna med GDPR är att det ger individer mer kontroll över sina personuppgifter.

Genom att kräva samtycke från individer innan deras uppgifter samlas in, ger GDPR människor möjlighet att bestämma hur deras uppgifter används och skyddas. Dessutom kan GDPR hjälpa till att minska risken för dataintrång och missbruk av personuppgifter, vilket kan leda till minskad förtroende för företag och organisationer.

Vem påverkas av GDPR?

GDPR påverkar alla företag och organisationer som samlar in, lagrar och använder personuppgifter från EU-medborgare.

Detta innebär att företag och organisationer över hela världen måste följa GDPR om de vill göra affärer med EU-medborgare eller samla in deras personuppgifter på något annat sätt.

Vilka är konsekvenserna av att inte följa GDPR?

Företag och organisationer som inte följer GDPR kan möta allvarliga konsekvenser, inklusive böter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av deras globala årsomsättning, beroende på vilket som är högst.

Dessutom kan företag och organisationer som inte följer GDPR drabbas av förtroendeskador och förlora kunder och affärsmöjligheter.

Sammanfattning

GDPR är en förordning som antogs av EU för att skydda EU-medborgarnas personuppgifter och ge dem mer kontroll över hur deras uppgifter används av företag och organisationer.

Företag och organisationer måste följa en rad bestämmelser när de samlar in, lagrar och använder personuppgifter, inklusive att be om samtycke från individer och skydda deras uppgifter mot obehörig åtkomst och missbruk.

GDPR påverkar alla företag och organisationer som samlar in, lagrar och använder personuppgifter från EU-medborgare och kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och organisationer som inte följer förordningen.