Varför du aldrig ska använda samma lösenord till alla dina abonnemang och streamingtjänster

I en allt mer digitaliserad värld har antalet abonnemang och streamingtjänster vi använder oss av skjutit i höjden. Allt från Netflix och Spotify till ljudbokstjänster och bredband – alla dessa plattformar kräver att vi skapar ett konto för att få tillgång till deras tjänster.

Det kan vara frestande att använda samma lösenord för alla dessa konton, för att göra det enklare att komma ihåg dem. Men, vad många inte inser är att detta enkla beslut kan utgöra en allvarlig säkerhetsrisk. I denna artikel kommer vi att utforska varför du aldrig bör använda samma lösenord på flera plattformar och vilka konsekvenser det kan ha för din digitala säkerhet.

Risken med att använda samma lösenord överallt

När du använder samma lösenord för flera olika tjänster och abonnemang skapar du i praktiken en enda ingångspunkt för potentiella angripare. Detta fenomen kallas ofta för ”credential stuffing”, där en angripare tar lösenord och användarnamn som läckt från en webbplats och testar dem på flera andra tjänster. Om du har använt samma lösenord överallt, ökar sannolikheten dramatiskt för att en hackare ska kunna komma åt flera av dina konton.

Ett annat problem är att inte alla tjänster har lika stark säkerhet. Om en tjänst med svagare säkerhet blir hackat och du har använt samma lösenord där som för andra, mer känsliga tjänster, kan detta leda till en snöbollseffekt av säkerhetsrisker. Ditt e-postkonto kan till exempel vara särskilt känsligt, eftersom det ofta används för att återställa lösenord till andra tjänster.

Det är också värt att nämna att ju fler tjänster du använder med samma lösenord, desto större blir den potentiella skadan. Allt från personliga bilder till finansiell information – kort sagt är mängden känslig data som kan exponeras enorm.

Sammanfattningsvis kan man säga att använda samma lösenord på flera ställen är som att ha samma nyckel till ditt hem, din bil och ditt bankfack; om någon får tag på den nyckeln är du plötsligt mycket sårbar på en rad olika områden. Det är därför av yttersta vikt att förstå och hantera riskerna med att återanvända lösenord.

Så skapar du unika och starka lösenord

Att skapa unika och starka lösenord är avgörande för att hålla dina digitala konton säkra. Ett starkt lösenord bör vara en blandning av stora och små bokstäver, siffror samt specialtecken. Längden bör vara minst 12 tecken, även om längre lösenord är att föredra för ökad säkerhet. Undvik att använda uppenbara val som ditt namn, födelsedatum eller ord som kan knytas direkt till dig.

En populär metod för att skapa minnesvärda men komplexa lösenord är att använda en fras eller ett citat och förvandla det till en lösenordskombination. Till exempel kan frasen ”En bild säger mer än tusen ord” omvandlas till ”EbsmÄtO!2023”. Notera att vi har blandat stora och små bokstäver, men även lagt till specialtecken och siffror.

Hur man håller koll på alla dessa lösenord

Det främsta skälet till att många använder samma lösenord överallt är enkelheten i att bara behöva komma ihåg ett enda lösenord istället för ett dussin olika. Detta kan dock lösas genom att använda en lösenordshanterare.

Dessa program kan generera och lagra lösenord för varje tjänst du använder, och allt du behöver göra är att komma ihåg ett starkt huvudlösenord för att låsa upp lösenordshanteraren. Eftersom dessa verktyg har inbyggda säkerhetsfunktioner, såsom tvåfaktorsautentisering och kryptering, blir det ett mycket säkrare alternativ än att använda samma lösenord på flera ställen.