Frågor och svar

Frågor och svar om cookies

Många vänder sig till oss med frågor om cookies. Nedan presenteras svaren på återkommande frågor. Till att börja med – nej, det är inte olagligt att använda kakor, och inte heller är det olagligt att utnyttja informationen för att anpassa och skräddarsy sin webbplats efter besökare. Dock är man som webbplatsinnehavare skyldig enligt cookielagen att informera besökare om syftet med kakorna. Besökare måste först ge sitt godkännande innan cookies användas eller lagras – och kom ihåg att ett samtycke ska vara frivilligt, individuellt och särskilt.

Hur ger man sitt samtycke till användning av cookies?

Besökare måste först ge sitt samtycke innan cookies används och lagras. Det är således ett medvetet godkännande. Hur samtycket sker finns inte några regler för, det är upp till webbplatsinnehavaren att skapa en lösning anpassad efter den egna webbplatsen. För tillfället arbetar Post- och telestyrelsen med en tillsyn med syftet att utforska hur samtycke ska inhämtas. Med andra ord finns ingen given mall för hur besökare ska ge sitt samtycke på webbplatser. Det viktigaste är at besökare får möjlighet att ge sitt samtycke.

Hur ser jag vilka cookies som används på webbplatsen?

Tekniska plattformar – däribland WordPress – skapar cookies per automatik. När man bygger webbplatser ska man vara medveten om det, likaså när man installerar diverse webbapplikationer. Som innehavare finns möjlighet att undersöka vilka kakor som skickas – man kan bland annat be webbläsaren avisera så snart en kaka blir skickad till ens enhet. Det är viktigt att du som innehavare har kunskap och kännedom om cookies som blir skickade, detta för att skydda dina besökares personliga integritet på din webbplats.

Gäller cookielagen även för webbplatser på utländska servrar?

Ja, ibland. Det handlar snarare om var innehavaren är verksam än serverns nationalitet. Innehavaren ansvarar för att information om kakor når besökaren – och om denne faktiskt är verksam i Sverige är landets lagstiftning gällande. I den digitala världen finns gränsdragningar som varken är självklara eller tydliga, och därför förekommer undantag. Föreställ dig en innehavare som är skriven i Sverige, men väljer att leva utomlands på grund av sin webbplats – är innehavaren i sådana fall verksam i Sverige eller utomlands?

Vad behöver jag fråga min leverantör?

Det finns åtminstone tre frågor du behöver ställa din leverantör. En bra början är att fråga vilken/vilka kakor som placeras i besökares webbläsare när leverantörens produkt används. Fråga därefter vad respektive kaka heter, vad kakan har för syfte, om det är en tredjepartskaka, om det är en flash- eller vanlig kaka och vad som händer om besökaren väljer att blockera cookies i webbläsaren. Nästa steg är att fråga huruvida kakan används för att kartlägga besökare – om ja, hur används kakan för att kartlägga besökare? Den sista frågan du behöver ställa är om det är en sessions- eller vanlig kaka, vilket handlar om hur länge kakan finns i datorn.

Är cookies från sajter med spelinnehåll farliga?
Det är viktigt att veta vilket syfte webbplats innehavaren har med sina coockies, när vi granskade spelsiten Spelautomaterpånätet.se så såg allting bra ut.

Frågor och svar